Baba Ramdev, the famous yoga guru in the world BaBa Ramdev Bio/Wiki Name Ramkishen Yadav Nick name Baba Ji, Baba Ramdev, Yoga Guru, Yoga Rishi, Swami Ji Profession(s) Yoga Guru, Businessman Date of Birth 25-Dec-65 Zodiac/Sun Sign Capricorn Birth Place Saidalipur,...