Karate Kalyani was born on a 31st October 1977 (Monday) in Vijayanagaram in the state of Andhra Pradesh, India. She is an Indian film Actress & Comedian. KARATE KALYANI BIO/WIKI Real Name Kalyani Padala Kaviti Name Kalyani Padala Nickname Karate Kalyani...